• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  پیام رئیس عمومی عواید

   

   

   

  9 دلو 1399

  ریاست عمومی عواید تنها اداره مسئول برای جمع آوری مالیه بوده و متعهد به ایجاد سهولت ها برای مالیه دهندگان با الکترونیکی سازی سیستم ها و ارایه خدمات مسلکی میباشد. بلند بردن عواید ملی و شفافیت در جمع آوری آن از اهداف اساسی این ریاست است.
  تنها افغانستان خودکفا میتواند صلح، امنیت، رفاه و آسایش داشته باشد.بناءً برای رسیدن به خودکفایی مالی به همکاری تمام اقشار جامعه نیاز است تا در تبانی با ریاست عمومی عواید به این هدف ملی نایل آییم.

  نصرالله درانی

  تازه ترین اخبارهمه اخبار

  خدمات

  سیستم خدمات الکترونیکی

  بخش خدمات مالیه دهنده‌گان در نظر دارد تا از طریق عواید خدمات و بنیادهای عامه را تمویل کند. مشکلات کمبود بنیادهای فزیکی به طور معیاری، کمبود دسترسی به خدمات عامه به معیارهای بسیار سطح پايین، افزايش پروژه‌های انکشافی، پايين بودن ظرفیتهای ادارات دولتی در امور عرضه خدمات و بنیادهای عامه، عدم استفاده از فرصتهای موجوده در سطح کشور آنعده مشکلات میباشد که دولت افغانستان به آن روبرو است.

  مرکز خدمات ارتباطی

  حالا شماره ۱۰۰۰ شما را با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه وصل میسازد و به تمام سوالات و مشکلات مالیاتی تان پاسخ میدهند. معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه به منظور ایجاد سهولت و رسیدگی به اسرع وقت به شکایت های تاجران، شرکت ها و سایر مالیه دهندگان گرامی علاوه بر شماره (۱۰۰۰) سمع شکایات ریاست عمومی عواید شماره (۰۷۴۵۰۲۲۰۲۲) را برای ثبت و رسیدگی به شکایات در بخش عواید و شماره (۰۷۴۵۰۳۳۰۳۳) را برای ثبت و رسیدگی به شکایات در بخش گمرکات فعال نموده است.

  راپورهای عواید سال مالی ۱۳۹۸

  رياست عمومی عوايد وزارت ماليه برای مديريت پاليسيها، تحليل و ارزيابی، ارايه خدمات تخنيکی برای ادارات و ساده سازی مراحل کاری، گسترش مشارکت عامه و خصوصی و برای انجام خدمات ديگر در چارچوب وزارت ماليه فعاليت ميکند.

  آخرین اطلاعیه‌هاهمه اطلاعیه‌ها

  فرصت‌های کاریهمه فرصت‌های کاری

  گالری تصاویر

  مشاهده همه

  گالری ویدیو

  مشاهده همه