• مالیه ما - کشور ما - آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  پیام رئیس عمومی عواید

   

   

   

  11 میزان 1398


  رياست عمومی عوايد به تازگی سيستم جمع‌آوری عوايد فيس شفاخانه‌های دولتی را ايجاد و به وزارت صحت عامه سپرد؛ الکترونیکی سازی سیستمها نه تنها باعث شفافیت در جمع‌آوری عواید ميگردد، بل از ضایعات آن نیز جلوگیری مينمايد.

  آمنه احمدی
  IMG_7852.jpg

  تازه ترین اخبارهمه اخبار

  خدمات

  سیستم خدمات الکترونیکی

  بخش خدمات مالیه دهنده‌گان در نظر دارد تا از طریق عواید خدمات و بنیادهای عامه را تمویل کند. مشکلات کمبود بنیادهای فزیکی به طور معیاری، کمبود دسترسی به خدمات عامه به معیارهای بسیار سطح پايین، افزايش پروژه‌های انکشافی، پايين بودن ظرفیتهای ادارات دولتی در امور عرضه خدمات و بنیادهای عامه، عدم استفاده از فرصتهای موجوده در سطح کشور آنعده مشکلات میباشد که دولت افغانستان به آن روبرو است.

  مرکز خدمات ارتباطی

  حالا شماره ۱۰۰۰ شما را با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه وصل میسازد و به تمام سوالات و مشکلات مالیاتی تان پاسخ میدهند.

  راپورهای عواید سال مالی ۱۳۹۸

  رياست عمومی عوايد وزارت ماليه برای مديريت پاليسيها، تحليل و ارزيابی، ارايه خدمات تخنيکی برای ادارات و ساده سازی مراحل کاری، گسترش مشارکت عامه و خصوصی و برای انجام خدمات ديگر در چارچوب وزارت ماليه فعاليت ميکند.

  آخرین اطلاعیه‌هاهمه اطلاعیه‌ها

  فرصت‌های کاریهمه فرصت‌های کاری

  گالری تصاویر

  مشاهده همه

  گالری ویدیو

  مشاهده همه