• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  پیام رئیس عمومی عواید

   

   

   

  24 حوت 1398

  سال مالی ۱۳۹۹ از طرف ریاست عمومی عواید به نام سال ریفورم و الکترونیک‌سازی سیستم‌های جمع‌آوری عواید نامگذاری شد.
  ریاست عمومی عواید متعهد به ارایه خدمات مسلکی برای مالیه دهندگان، ایجاد سهولت‌های بیشتر، جلوگیری از بيروکراسی، جمع‌آوری درست و بموقع عواید، کاهش مصارف جمع‌آوری عواید، شفافیت و مبارزه با فساد بوده است.

  داکتر میرویس بهیج

  تازه ترین اخبارهمه اخبار

  خدمات

  سیستم خدمات الکترونیکی

  بخش خدمات مالیه دهنده‌گان در نظر دارد تا از طریق عواید خدمات و بنیادهای عامه را تمویل کند. مشکلات کمبود بنیادهای فزیکی به طور معیاری، کمبود دسترسی به خدمات عامه به معیارهای بسیار سطح پايین، افزايش پروژه‌های انکشافی، پايين بودن ظرفیتهای ادارات دولتی در امور عرضه خدمات و بنیادهای عامه، عدم استفاده از فرصتهای موجوده در سطح کشور آنعده مشکلات میباشد که دولت افغانستان به آن روبرو است.

  مرکز خدمات ارتباطی

  حالا شماره ۱۰۰۰ شما را با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه وصل میسازد و به تمام سوالات و مشکلات مالیاتی تان پاسخ میدهند. معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه به منظور ایجاد سهولت و رسیدگی به اسرع وقت به شکایت های تاجران، شرکت ها و سایر مالیه دهندگان گرامی علاوه بر شماره (۱۰۰۰) سمع شکایات ریاست عمومی عواید شماره (۰۷۴۵۰۲۲۰۲۲) را برای ثبت و رسیدگی به شکایات در بخش عواید و شماره (۰۷۴۵۰۳۳۰۳۳) را برای ثبت و رسیدگی به شکایات در بخش گمرکات فعال نموده است.

  راپورهای عواید سال مالی ۱۳۹۸

  رياست عمومی عوايد وزارت ماليه برای مديريت پاليسيها، تحليل و ارزيابی، ارايه خدمات تخنيکی برای ادارات و ساده سازی مراحل کاری، گسترش مشارکت عامه و خصوصی و برای انجام خدمات ديگر در چارچوب وزارت ماليه فعاليت ميکند.

  آخرین اطلاعیه‌هاهمه اطلاعیه‌ها

  فرصت‌های کاریهمه فرصت‌های کاری

  گالری تصاویر

  مشاهده همه

  گالری ویدیو

  مشاهده همه