• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    تماس با ما

    ادرس: شاهراه کابل- جلال آباد، قابلبای، کابل- افغانستان
    ایمیل: info.ard@mof.gov.af
    شماره تماس: ۱۰۰۰(۹۳+)