• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  مدیرعمومی تنظیم و مراقبت سیستم سکتاس

  148t.jpg

  4 حوت 1398
  لایحۀ وظایف
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  عنوان وظیفه : مدیرعمومی تنظیم و مراقبت سیستم سکتاس 
  وزارت : مالیه
  موقعیت :کابل 
  بخش مربوط : معنیت عواید و گمرات 
  بست : (4)
  گزارش دهی به : آمرمراقبت و انکشاف سیستم ها 
  گزارش گیری از : مدیران (مدیراداره و سیستم سگتاس؛ مدیرتنظیم سیستم ها ومدیرمراقبت سیستم ها)
  کود : (024-05-90-20)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  هدف وظیفه : حصول اطمینان ازدرست وعیاربودن پارامیترهای تنظیمات سیستم درمطابقت به قوانین مالیات و مقررات کاری .
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  شرح وظایف:
  1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان آمریت مراقبت و انکشاف سیستم ها جهت دستیابی به اهداف.
  2. نظارت از سیستم ها و تدارک زیربنای تکنالوژی معلوماتی بمنظورفعال نگهداشتنو مراقبت از سیستم.
  3. حصول اطمینان از عملکرد سیستم و سطح دسترسی به معلومات آن بمنظور رفع نیازمندی های کاری .
  4. تامین ارتباط با فراهم کننده گان خدمات زیر بنا به ریاست عمومی عواید بمنظورنظارت برتطبیق دقیق و درست پروگرام سیستم مالیات سگتاس.
  5. تطبیق درست پالیسی ها، رهنمود ها و پروسیجر های کاری دیتابیس سگتاس بخاطر قانونمند ساختن اداره.
  6. مشورت و رهنمائی کارمندان جدید التقرر جهت انتقال تجارب به آنها .
  7. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت مسولین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

  مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
   درجه تحصیل:
  o لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس،علوم ساینسی ویاسایررشته های مرتبط ،به درجات بلندترتحصیلی ترجیع داده میشود. 
   تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه): 
  o یک سال مرتبط به وظیفه.
   مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت): 
  o توانائی پالیسی سازی ، پلان گذاری، تحلیل و تجزیه گذارشات، مدیریت ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین مرتبط به وظیفه و توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

  فورم درخواستی بست های خدمات ملکی