• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  اطلاعیۀ درخواستنامه تبدیل سال مالی

  ریاست عمومی عواید معینیت عواید و گمرگات وزارت مالیه احتراماً به اطلاع مالکین و نمایندگان محترم سازمان های (محدودالمسئوليت، شرکت های تضامنی و سهامی و نمایندگی های شرکت های خارجی) انفرادی و شراکتی داخلی و خارجی می رساند اینکه، درصورتی که برای پیشبرد امور مالیاتی خویش در ادارات مالیاتی به انتقال سال مالی از شمسی به میلادی ضرورت احساس می کنند.
  پس می توانند جهت بهره مند شدن از تبادل سال مالی با ارائه دلایل و سایر معلومات لازم درخواست نمایند؛ فورم درخواستنامه با طراحی جدید ترتیب گردیده که ذریعه لینک ذیل قابل دانلود و استفاده می باشد.
  https://ard.gov.af/file_download/492/Fiscal+Year+Changing+Application.docx
  مالیۀ ما، کشور ما، آیندۀ ما