• مالیه ما - کشور ما - آیندۀ ما info@ard.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    مرکز خدمات ارتباطی

    حالا شماره ۱۰۰۰ شما را با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه وصل میسازد و به تمام سوالات و مشکلات مالیاتی تان پاسخ میدهند.