• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  احمد شاه زمانزی

  احمد شاه زمانزی.jpeg

  احمد شاه زمانزی فرزند محمد زمان ۱۱ جنوری سال ۱۹۷۳ در ولایت کندهار به دنیا آمده و باشنده مرکز ولایت هملند میباشد. پدر وی در ولایت کندهار په صفت یک صاحب منصب نظامی ایفای وظیفه می نمود په همین منظور در ولایت کندهار به دنیا آمد است.
  تعلیمات ابتدایی را در لیسه احمد شاه بابا و در سال ۱۹۹۱ از لیسه ۲۴ در مسکو فارغ شده است
  و در همان سال بورس تحصیلی ورسیه برایش داده شد با استفاده از فرصت تحصیلات عالی را در سال ۱۹۹۷ سویه لیسانس از پوهنتون اداری ( منجمنټ ) در بخش اقتصاد په بایان رساینده، در سال ۲۰۰۲ میلادی سند عملی پی ایچ دی در بخش اقتصاد بین المللی و بعد از آن برای آموزش زبان انګلیسیبه هندوستان رفت .
  احمد شاه زمانزی په زبان های پښتو دری و انګلیسی تسلط کامل دارد.
  احمد شاه زمانزی بعد از تحصیلات در روسیه په صفت استاد همکار ایفا، وظیفه نموده و بعد از آن به کشور برګشت در سال ۲۰۰۴ مدیر مرکز تربیوی و انکشافی و مشاور بخش خزانه وزارت مالیه مقرر ګردید، از سال ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۷ معاون رئیس دفتر وزارت مالیه ایفاء وظیفه نموده است 
  از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۹ میلادی معاون ریاست عمومی عواید و رئیس مالیه دهندګان بزرګ و در پهلوی این ریاست بالای ستراتیژی پلان برای ریاست عمومی عواید کار میکرد بعد از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳ رئیس عمومی عواید بود.
  از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ نانبرده رئیس اجرائیه بورډ پښتنی بانک بود کی وظایف مهم او در بانک پروگرام های بانکی، اصلاحات در امور اداری و رهنمود خدماتی برای به میان آوردن اصلاحات بود.
  آقای زمانزی از سال ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ رییس بودیجوی و مالی وزارت دفاع و بعد از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹ رییس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات ایفاء وظیفه نموده است.