• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    احمد جاوید جلالی

    آقای احمد جاوید جلالی بین دسمبر 2005 و جنوری 2009 میلادی رئیس عمومی عواید وزارت مالیه افغانستان بوده است. ایشان دارای مدرک ماستری در اداره و تجارت، لیسانس در تجارت و لیسانس کمپیوتر ساینس بوده و در برنامه های زیادی مسلکی اشتراک نموده اند. آقای جلالی فردی بسیار با انگیزه است که تجربه قابل توجه در سکتور دولتی و خصوصی بخصوص در مدیریت پروژه ، پروسس اپلیکشن های اتومیشن/سیستم ها، محاسبه / امور مالی عامه و مدیریت عملیاتی دارد. وی یک شخص معتبر در دولت افغانستان و جامعه بین المللی می باشد که با دولت افغانستان ، سازمان های بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و شرکت های مشوره دهی بین المللی همکاری داشته است. آقای جلالی متخصص است که بیشترین پلانگذاری های اصلاحی و تطبیقی را در ریاست های خزاین، محاسبه، عواید و بودجه وزارت مالیه افغانستان انجام داده و از طریق برنامه ها و پروژه های مختلف بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID استخدام شده است. آقای جلالی فردی که از طریق اراده قوی و پایدار برای رسیدن به هر موفقیت در وظیفه خود سعی نموده، و با داشتن تجربه بیش از 20 سال، تمام تلاش خود را برای بهبود مثمریت، شفافیت مؤثر و حسابدهی سازمان ها انجام داده است. آقای جلالی همچنان عضو رهبری تیم بوده که سیستم مدیریت مالی را اجرا می نمود، طورمثال: دیتابیس معلومات کمک مالی (DAD) ، سیستم پلانگذاری بودجه دولت (SBPS) ، سیستم بیلانس آزاد (سیستم معلومات مدیریت مالی افغانستان) و سیگتاس. 
    آقای جلالی یکی از مؤثرترین مقامات وزارت مالیه بوده و تا اکنون در چندین سمت به عنوان رئیس عمومی بودجه ، رئیس عمومی عواید (عواید مالیاتی و غیر مالیاتی)، و بسیاری از مقامات ارشد ریاست خزاین فعالیت داشته است. وی همچنان در بست های CFO و COO ادارات غیردولتی و شرکت هال خصوصی مانند KPMG، Bearing Point، و شرکت مالي افغان ایفای وظیفه نموده است. وظیفه اخیر وی به عنوان مشاور ارشد پالیسی وزیر مالیه از طریق انستیتوت موثریت دولت بوده که عضو اصلی گروپ متخصص مستقل پروژه CBRF بانک جهانی می باشد.