• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  محفل تقدیر کارمندان ریاست عمومی عواید

  83691008_n.jpg

  25 سنبله 1398
  ریاست عمومی عواید طی یک محفل از کارمندان برجسته سال ۱۳۹۷ تقدیر و شادباش گویی به عمل آورد. این محفل با حضور رئیس عمومی عواید، رئیسان، آمرین، مدیران و کارمندان این ریاست برگزار گردید.
  آمنه احمدی رئیس عمومی عواید در نخست از کارکردهای تک تک کارمندان ریاست عمومی عواید سپاس گذاری نموده و در لابلای سخنان خویش از دست‌آوردهای ریاست عمومی عواید در یک سال گذشته و خدمات که از جانب تک تک کارمندان این ریاست برای این دست‌آوردها انجام داده بودند، یادآور شد.
  محفل مذکور با اعطای تقدیرنامه‌ها و تحسین‌نامه‌ها به کارمندان شایسته سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی عواید از سوی رؤسای این ریاست به پایان رسید.