• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  نشست کمیته اجرائی جلوگیری از فساد اداری و توسعه سیستم

  10351934504960_n.jpg

  24 سنبله 1398
  سیزدهمین جلسه گروه کاری کمیته جلوگیری از فساد اداری و توسعه سیستم، تحت ریاست آمنه احمدی رئیس عمومی عواید دایر گردید.
  در این جلسه علاوه بر مروری بر مصوبات جلسه قبلی بحث روی سفارشات کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری صورت گرفت.
  گزارش کلی از هفت سفارش باقیمانده ریاست شاروالی، گزارش مختصر از دیدار کمیته میک با وزارت معادن و پطرولیم، بحث بالای یک سفارش باقیمانده وزارت صنعت و تجارت، و د افغانستان بانک از موارد اساسی بحث در این جلسه بود.
  علاوه براین سفارشات، مربوط به وزارت محترم صنعت و تجارت، ریاست شاروالی کابل، شرکت برشنا، د افغانستان بانک، اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان و اداره هوانوردی ملکی افغانستان با حضورداشت نماینده گان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی صورت گرفت.
  در این نشست بحث های همه جانبه جهت تکمیل نمودن این سفارشات صورت گرفت و تفکیک سفارشات که قبلا تکمیل گردیده بود مورد تائید کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری قرار گرفت.