• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  اطلاعیه ثبت محاسبین مالیاتی

  مطابق به حکم ماده سی و سوم قانون ادارۀ امور مالیات، تمامی محاسبین و مشاورین که خدمات مشورتهای مالیاتی، تهیه اسناد، سنجش و سایر خدمات را در امور مالیات برای مالیه دهنده‌ګان عرضه مینمایند، در ریاست عمومی عواید وزارت مالیه ثبت و تصدیقنامه ثبت محاسبین مالیاتی را داشته باشند.
  بناءً ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در نظر دارد تا پروسه عملی ثبت و صدور تصدیقنامه محاسبین مالیاتی را آغاز نماید؛ بدین منظور اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند از تاریخ (۱۲– ۳۱) سنبله سال ۱۳۹۸ به بخش عرضه خدمات ریاست عمومی عواید واقع در تعمیر مرکزی معینیت عواید و گمرکات، سرک کابل- جلال آباد مراجعه و فورم درخواستی را دریافت نمایند:
  ۱- سن ۲۳ سالگی را تکمیل نموده باشند،
  ۲- دارای سند لیسانس در یکی از رشته‌های اقتصاد، محاسبه و حقوق باشند،
  ۳- به اتهام تخطی از قوانین مالیاتی به مجازات محکوم نگردیده باشند،
  ۴- کارمند برحال وزارت مالیه نباشند.
  متقاضیان میتوانند، با پرداخت مبلغ (۲۰۰۰) افغانی فیس شمولیت در امتحان، فورم درخواستی را اخذ نموده و بعد از خانه‌پُری با اسناد تحصیلی و کاپی تذکره به آدرس فوق تسلیم نمایند.
  تاریخ و محل امتحان بعداً اعلان میگردد. همچنان در صورت کامیابی در امتحان برای دریافت تصدیقنامه محاسب مالیاتی مکلف به پرداخت مبلغ (۱۰۰۰۰) افغانی فیس میباشند.
  برای معلومات بیشتر میتوانید به شماره‌های تيليفون و ایمیل آدرس ذیل تماس بگیرید.
  شماره مرکز عرضه خدمات مشتريان: (۰۲۰۲۳۲۰۸۱۹)
  مرکز تماس ریاست عمومی عواید: (۱۰۰۰)
  ايميل آدرس: Ardafghanistan@gmail.com