• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه با مسئولین واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک دیدار نمود

  3 جوزا 1402
  ۴ ذوالقعده ۱۴۴۴ / ۳ جوزا ۱۴۰۲
  الحاج شیر محمد مشفق رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در حضورداشت معراج محمد معراج معاون عملیاتی، عبدالولی نوری معاون تخنیکی، نداء محمد صدیقی رئیس خدمات حقوقی و محمد جلال احمدزی رئیس سیستم ریاست عمومی عواید و نمایندگان ریاست عمومی گمرکات با هیئت واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک تحت قیادت جمال ناصر رئیس عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) در تالار جلسات معینیت عواید و گمرکات دیدار نمود.

  در این نشست روی موضوعاتی چون چگونگی حصول اطمینان از مکلفیت‌های مالیاتی (عواید و گمرکات) از شرکت‌های با احتمال درجه خطر بالا از دید پولشویی (شرکت‌های بارچالانی و ترانزیتی)، تامین همکاری پیرامون هماهنگی و تبادل معلومات این ادارات در مورد قضایای استراتیژیک واحد استخبارات مالی، تجدید تفاهمنامه میان واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک و ریاست های عمومی عواید و کمرکات وزارت مالیه، ترتیب اظهارنامه جدید برای انتقال پول به شکل فیزیکی، تطبیق طرح جدید به منظور جلوگیری از قاچاق پول به شکل فیزیکی از سرحدات و میادین هوایی کشور و مسائل مربوط به اخذ گزارش از سیستم‌های سیگتاس عواید و اسیکودا گمرکات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.