• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  اطلاعیۀ ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در رابطه به جلوگیری از فساد

  مالیه سرمایه ملی، حق همه شهروندان (بیت المال) و سرچشمه بقا، تحکیم، استمرار و تمویل نظام کشور شمرده می‌شود؛ بدین اساس تنها وظیفه و مسئولیت وزارت مالیه نخواهد بود تا به تنهایی نظارت یا کنترل، ارزیابی و معیاری‌سازی مالیه و امور مربوط به آن را به پیش برد. بل وظیفه دینی، انسانی و ملی هر شهروند این سرزمین است تا به این مسئولیت سهم وسیع، همه‌جانبه و مسئولانه بگیرند.
  هموطنان عزیز!
  از محضر شما با حرمت خواهش به عمل می آید در راستای اصلاحات، تحکیم و بقای نظام و از روی رسالت و مسئولیت دینی، انسانی و ملی خویش، راجع به آن عده از مالیه دهندگانی که به رؤیت قوانین مالیاتی به گونه درست و شفاف مکلفیت‌های مالیاتی خویش را انجام نمی‎‌دهند و سعی شان این است که فرار مالیاتی نمایند ویا آن عده از کارمندان ادارات مالیاتی که باعث هرگونه فساد (اخلاقی، اداری و مالی)، سرپیچی و اعمال غیرقانونی در ادارات مالیاتی می گردند، معلومات خویش را از طریق شماره (۱۰۰۰) مرکز خدمات تماس مالیه دهندگان ویا ایمیل آدرس رسمی (info.ard@mof.gov.af) ریاست عمومی عواید شریک نمایید تا جلو چنان عملکردهایی به گونه قاطع گرفته شود.
  هرگاه شما با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در رابطه به هر مورد مالیاتی معلومات شریک نمایید، هویت و شخص شما مصون خواهید بود و به هیچ وجه افشا نخواهید شد.
  بدین سان، رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به هدف تصحیح و اصلاح ادارات مالیاتی عزم جزم دارد آن عده کسانی را که از قوانین سرپیچی می نموده و هرگونه عمل غیرقانونی انجام می‌دهند را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید تا از ادارات مالیاتی هرگونه فساد به طور کامل ناپدید گردد.
  مالیۀ ما، کشور ما، آیندۀ ما