• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  تدویر جلسه در راستای تحصیل پلان عوایدی ولایت ننگرهار

  3 دلو 1401
  ۰۱ رجب‌المرجب ۱۴۴۴ / ۰۳ دلو ۱۴۰۱
  رئیس انسجام و انکشاف عواید ولایات ریاست عمومی عواید وزارت مالیه که به مستوفیت ولایت ننگرهار غرض تحصیل پلان عوایدی آن ولا سفر نموده بود، در تالار جلسات مستوفیت ولایت متذکره تدویر جلسه نمود.
  در این نشست آقای مولوی محمد فاروق انصاری پشه‌یی مستوفی ولایت ننگرهار گزارش کارکردها و عواید ادارۀ ذیربط خویش را ارئه نموده و در سخنان خویش بیان داشت: ما جهت بهبود و تسریع امور در تمامی بخش‌ها جدی کار می نماییم، تا به اهداف تعیین شده به وقت آن دست یابیم.
  آقای حافظ شاه حسین حسینی رئیس انسجام و انکشاف عواید ولایات ریاست عمومی عواید در سخنان خویش بیان داشت: جمع‌آوری عواید در راستای استحکام نظام یک روند ملی می‌باشد که کارمندان وزارت مالیه آن را انجام می‌دهند، به همین منظور روند تحصیل عواید مالیاتی و غیرمالیاتی ولایت ننگرهار با توجه به قرار داشتن در ربع آخر سال مالی باید تسریع یابد، تا باشد که پلان مشخص شده برای ولایت ننگرهار به وقت خویش تحصیل گردد.
  آقای حسینی زحمات مستوفی ننگرهار و همکاران او را در تمامی عرصه ها قابل قدر دانسته و در زمینه بهبود امور آینده شان رهنمایی‌های لازم نمود.
  در نظر است که رئیس انسجام و انکشاف عواید ولایات غرض نظارت و ارزیابی امور مربوط به ادارات مالیاتی ولایتی (مستوفیت‌ها) به سایر ولایات نیز سفر نماید.