• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه با مسئولین وزارت ها و ادارت دولتی دیدار نمود

  28 جدی 1401
  ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۴۴۴ / ۲۸ جدی ۱۴۰۱
  پیرامون چاپ اسناد بهادار وزارت ها و ادارات دولتی که از طریق وزارت مالیه مطالعه و تحلیل شده اند، از سوی رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در حضورداشت محترم ملا محمد ناصر آخند معین عواید و گمرکات این وزارت در تالار جلسات معینیت عواید و گمرکات جلسه تدویر یافت.
  این نشست با اشتراک محترمین مولوی دین محمد حق بین معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، مولوی حسام الدین صابری معین مالی و اداری وزارت معادن و پطرولیم، مولوی ضیاء الدین واقف رئیس مالی وزارت زراعت، مفتی حبیب الرحمن رئیس مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی، عبدالباری خپلواک رئیس مالی و حسابی وزارت تحصیلات عالی، دین محمد پیرزاد آمر عواید ستره محکمه، حسن خان رئیس مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، مولوی رحمت الله حقانی رئیس عمومی انسجام وزارت عدلیه، محمد اسماعیل سهیل آمر عواید وزارت داخله، قاری محمد زبیر رئیس عمومی ثبت مرکزی وزارت تجارت، بازی جان سنگین رئیس مالی و حسابی اداره ملی احصائیه و معلومات، محمد ادریس رونق معاون عملیاتی د افغانستان بانک، دکتور محمد خالد مروان رئیس شرکت طبع اسناد مصون، الحاج شیر محمد مشفق رئیس عمومی عواید وزارت مالیه، معراج محمد معراج معاون عملیاتی ریاست عمومی عواید، امان الله امین رئیس عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه صورت گرفت و در جلسه مزبور موارد آتی فیصله گردیدند:
  ۱. وزارت ها و ادارات دولتی که اسناد بهادار شان قبلا مطالعه، تحلیل و به شکل معیاری و مصون طراحی (دیزاین) شده، از طریق ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه چاپ آن را فرمایش دهند.
  ۲. وزارت ها و ادارات که اسناد بهادار شان تا هنوز شناسایی، مطالعه و تحلیل نشده اند، جهت معیاری سازی اسناد بهادار شان با تیم تخنیکی ریاست عواید غیرمالیاتی وزارت مالیه همکاری همه جانبه نموده تا از طریق مطابع دولتی (شرکت طبع اسناد مصون و مطبعه صکوک) دیزاین و معیاری شوند.