• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  اطلاعیه در رابطه به محاسبین مالیاتی

  به اساس ماده سی و سوم (۳۳) قانون ادارۀ امور مالیات تمامی محاسبین مالیاتی که در امور مالیاتی به برای مالیه‌دهندگان خدمات مشاوره، آماده نمودن اسناد مالیاتی، محاسبه و سایر خدمات مالیاتی را ارائه می نمایند، باید در ریاست عمومی عواید ثبت و جواز فعالیت محاسب مالیاتی داشته باشد.
  ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در نظر دارد که روند ثبت محاسبین مالیاتی و ششمین دوره صدور جواز برای آن‌ها را آغاز نماید.
  بدین ملحوظ آنانی که واجد شرایط ذیل باشند، الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به صفحات رسمی فیسبوک و یا وبسایت وزارت مالیه یا ریاست عمومی عواید مراجعه نمایند و یا با فشار دادن لینک ذیل به گونه آنلاین نام‌نویسی نمایند.
  https://docs.google.com/forms/d/11IthxAgN297Ncbfeu5bttNo8c5iJM63zLNxQD_Jly8c/edit

  شرایط ثبت نام محاسبین مالیاتی
  علاوه بر فقرۀ نخست ماده سی و سوم (۳۳) قانون ادارۀ امور مالیات شرایط آتی نیز برای ثبت محاسب مالیاتی باید در نظر گرفته شوند:
  • شخص باید در امور قانونی مکلف باشد؛
  • به رؤیت اسناد تحصیلی حد اقل دارای تحصیلات عالی به سطح لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، محاسبه، حقوق، اداره تجارت و (ACCA) باشد؛
  • کارمند رسمی و برحال دولت نباشد؛
  • از سوی محکمه مجرم شناخته نشده باشد؛
  • شخص شرکت شخصی دیگر نداشته باشد تا از تضاد منافع جلوگیری شده باشد.

  سوالات امتحان
  (۱) قوانین مالیاتی، رهنمودهای مالیات بر عایدات، رهنمود ادارۀ امور مالیات و بدین گونه مقررات مالیاتی، طرزالعمل ها و احکام عمومی؛
  (۲) اصول اساسی محاسبه؛
  (۳) محاسبه تجارتی؛
  (۴) حسابداری مدیریتی؛
  (۵) حسابداری مالی؛
  (۶) قانون سرمایه و شرکت ها، قوانین تجارتی و سایر قوانین.
  جهت کسب معلومات مزید به شماره و ایمیل آدرس ذیل می توانید ارتباط برقرار نمایید.
  شمارۀ ارتباطی: ۰۲۰۲۹۲۴۹۱۵
  ايميل: obaid.arabzai@mof.gov.af