• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  برنامه آگاهی دهی مالیه بر ارزش افزوده برای محاسبین مالیاتی

  VAT3.jpg

  7 ثور 1400
  مالیه بر ارزش افزوده قرار است از آغاز سال مالی ۱۴۰۱ تطبیق گردد به همین منظور امروز یکشنبه ۶ ثور ۱۴۰۰ برنامه آگاهی دهی برای محاسبین مالیاتی در معینیت عواید و گمرکات برگزار گردید.
  عالم شاه ابراهیمی معین عواید و گمرکات در ابتدا در مورد تاریخچه و اهمیت مالیه بر ارزش افزوده صحبت نموده از محاسبین مالیاتی خواست تا نظریات اکادمیک خود را شریک ساخته و در تطبیق مالیه بر ارزش افزوده نیز همکاری نمایند.
  برنامه با ارایه پرزنتیشن در مورد مالیه بر ارزش افزوده و پاسخ به سوالات اشتراک کنندگان پایان یافت.