• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    برنامه آگاهی دهی مالیه بر ارزش افزوده برای اعضای اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان

    vat.jpg

    31 حمل 1400
    به ادامه برنامه های آگاهی دهی مالیه بر ارزش افزوده امروز دوشبنه ۳۰ حمل ۱۴۰۰ برنامه آگاهی دهی برای اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برگزار شد. اعضای ولایت های بلخ، هرات، کندز و ننگرهار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نیز بصورت آنلاین در این برنامه اشتراک داشتند. برنامه با ارایه پریزنتیشن و جواب به پرسش های اشتراک کنندگان اختتام یافت.