• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    آگاهی در مورد مالیه بر ارزش افزوده

    jals.jpg

    29 حمل 1400
    ریاست عمومی عواید به منظور آگاهی دهی و تبادل نظریات در مورد قانون مالیه بر ارزش افزوده، امروزشنبه ۲۸ حمل برنامه آگاهی دهی یک روزه را برای نمایندگان پوهنتون های خصوصی در تالار جلسات معینیت عواید و گمرکات برگزار کرد.