• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    پيام شينکی کړوخيل وکيل منتخب مردم کابل در ولسی جرگه در رابطه به تجليل از هفته ماليات