• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    پیام تبریکی محترمه بلقیس روشن، نماینده مردم در ولسی جرگه به مناسبت هفتۀ مالیات