• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د مالیاتو اوونۍ په اړه د کرنې، اوبو لگونې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دراني د مبارکۍ پیغام