• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د مالياتو اوونۍ په اړه د افغان سندرغاړي گودر ځاځي د مبارکۍ افتخاري پيغام