• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    پیام تبریکی محترمه منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به مناسبت هفتۀ مالیات