• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  احمد جاوید جلالی

  ښاغلی احمد جاوید جلالی د دسمبر ۲۰۰۵ او جنوری ۲۰۰۹ میلادی کلونو په منیځ کی د مالیه وزارت عوایدو لوی رئیس ؤه. د اداری او تجارت په برخه کی ماستری، لیسانس په تجارت او لیسانس په کمپیوتر ساینس لری، په زیاترو مسلکی پروګرامونه کی یی ګډون کړی. 
  ښاغلی جلالی انګیزه لرونکی شخص دی چی په دولتی او خصوصی برخه په خاصه توګه د پروژو د مدیریت، د اتومیشن اپلیکشنونو پروسس/ سیستمونو، په عامه مالی چارو او عملیاتی مدیریت کی لری. هغه د افغانستان دولت او بین المللی ټولنی یو معتبر شخص دی چی د افغانستان دولت، نړیوال سازمانونه، غیر دولتی سازمانونه او د نړیوالو مشوره ورکوونکیو شرکتونو سره مرسته کړی ده. ښاغلی جلالی د مالیی وزارت خزاینو ، محاسبه، عوایدو او بودجه لپاره د یو متخصص په توګه ډیر زیات تطبیقی او اصلاحی پلانونه ترسره کړی دی او د نړیوال بانک د مختلفو پروژو او متحده ایلاتو د بین المللی پرمختیا د اداری سره مقرر شوی دی. ښاغلی جلالی هر موفقیت ته د رسیدو لپاره د قوی ارادی څخه په خپله وظیفه کی کار اخیستی، او د خپلی ۲۰ کلنی تجربی څخه، د حساب ورکولو اداری د ښه والی له پاره ترسره کړی . ښاغلی جلالی د رهبری عضو هم وه چی د مالی مدیریت سیستم یک ترسره کاوه، د مثال په ډول: د مالی کمک د معلوماتو ډیتابیس (DAD)، د دولت د بودجه د پلانګذاری سیستم (SBPS)، د آزاد بیلانس سیستم ( د افغانستان د مالی مدیریت د معلوماتو سیستم ) او سګتاس.
  ښاغلی جلالی د مالی وزارت لپاره یو مؤثر شخص وه او تر اوسه یی د بودجه عمومی رئیس، د عوایدو عمومی رئیس، او د خزایو ریاست په مهمو برخو یی دنده ترسره کړی 
  همدارنګه د CFO او COO د غیر دولتی اداراتو او خصوصی شرکتونو لکه KPMG، Bearing Point، او افغان مالی شرکت سره یی دنده ترسره کړی او ورستی دنده یی د مالیی وزارت د پالیسی د ارشد مشاور د دولت د موثریت د انستیتوت له لوری وه چی د متخصیصینو خپلواکه ګروپ CBRF د بانکی جهانی پروژی