• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د ماليې وزارت د عوايدو عمومي رئيسه آغلې آمنه احمدي د امريکا غږ ټلويزيون سره: مېرمنې د عوایدو په راټولولو کې همکاري کوي