• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د عوایدو لوی ریاست له آنلاین خدمتونو (e-filing) څخه د ګټې اخیستنې لپاره د یوزر جوړولو لارښود