• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  د عوایدو لوی ریاست د رئیسانو نوملړ

  د عوايدو لوی رياست اړوند د اوسمهالو رئيسانو نوملړ، برېښليکونه او اړيکشمېرې 
  گڼه بشپړ نومادارهبرېښليکاړيکشمېرهد دفتر پته 
  ۱حافظ مولوي شاه حسین حسینيد عوايدو لوی رئيسhafiz.husain@mof.gov.af0702505675د عوايدو لوی رياست
  ۲عبدالولي نوريد عوايدو لوی رياست تخنيکي مرستيالwali.noori@mof.gov.af0766888444د عوايدو لوی رياست
  ۳عبدالقيوم نصيرد ماليه ورکوونکيو د خدمتونو رئیسabdulqayum.naseer@mof.gov.af0700849090د عوايدو لوی رياست
  ۴حبیب الله ساجد خبیبد کوچنيو ماليه ورکوونکيو رئیس0772423509د عوايدو لوی رياست
  ۵امان الله امين د غيرمالياتي عوايدو رئیسamanullah.amin@mof.gov.af0728971879د عوايدو لوی رياست
  ۶خان محمد ذاکرد عوايدو د بررسۍ رئیسkhanmohammadzakir1373@gmail.com0764194599د عوايدو لوی رياست
  ۷ندا محمد صديقيد عوايدو د حقوقي خدمتونو رئيسnida.seddiqi@mof.gov.af0706374986د عوايدو لوی رياست
  ۸محمد جلال احمدزید عوايدو د سيسټم رئيسmohammad.jalal@mof.gov.af0770704769د عوايدو لوی رياست
  ۹مولوي عبدالمجید نجیب الله د ولايتي عوايدو د همغږۍ او پراختيا رئيس
  0781448640د عوايدو لوی رياست
  ۱۰محمد نعیم مسرورد تنفيذ او مالياتي اطاعت پذيرۍ رئيس0728222274د عوايدو لوی رياست
  ۱۱مفتی عبدالغفار سلیم د پلان،تحقیق او نظارت رئیس0701672942د عوايدو لوی رياست
  ۱۲منصورالحق ذاکرد عوايدو لوی رياست حمایوي معاوین
  0766691509د عوايدو لوی رياست
  ۱۳قاری محمد ابراهیم خلیلد عوايدو لوی رياست عملیاتي معاوین
  0782464444د عوايدو لوی رياست