• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  د عوایدو لوی ریاست د رئیسانو نوملړ

  د عوايدو لوی رياست اړوند د اوسمهالو رئيسانو نوملړ، برېښليکونه او اړيکشمېرې 
  گڼه بشپړ نومادارهبرېښليکاړيکشمېرهد دفتر پته 
  ۱الحاج شېرمحمد مشفقد عوايدو لوی رئيس0789355556د عوايدو لوی رياست
  ۲عبدالولي نوريد عوايدو لوی رياست تخنيکي مرستيالwali.noori@mof.gov.af0766888444د عوايدو لوی رياست
  ۳عبدالقيوم نصيرد ماليه ورکوونکيو د خدمتونو رئیسabdulqayum.naseer@mof.gov.af0700849090د عوايدو لوی رياست
  ۴انجينر عبدالله حيدريد کوچنيو ماليه ورکوونکيو رئیسabdullah.haidari@mof.gov.af0700847583د عوايدو لوی رياست
  ۵امان الله اميند غيرمالياتي عوايدو رئیسamanullah.amin@mof.gov.af0728971879د عوايدو لوی رياست
  ۶خان محمد ذاکرد عوايدو د بررسۍ رئیسkhanmohammadzakir1373@gmail.com0764194599د عوايدو لوی رياست
  ۷ندا محمد صديقيد عوايدو د حقوقي خدمتونو رئيسnida.seddiqi@mof.gov.af0706374986د عوايدو لوی رياست
  ۸محمد جلال احمدزید عوايدو د سيسټم رئيسmohammad.jalal@mof.gov.af0770704769د عوايدو لوی رياست
  ۹حافظ شاه حسين حسينيد ولايتي عوايدو د همغږۍ او پراختيا رئيسhafiz.husain@mof.gov.af0781448640د عوايدو لوی رياست
  ۱۰دوست محمد حقانيد تنفيذ او مالياتي اطاعت پذيرۍ رئيسdost.haqqani@mof.gov.af0773369605د عوايدو لوی رياست